Chat
Danh mục bài viết

Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân sự

Vị trí tuyển dụng : Nhân Viên Kinh Doanh (tìm kiếm ứng viên ) Mô Tả công việc : Chủ động nghiên cứu và đề xuất các chương trình thu hút khách hàng, mở rộng mạng lưới/ mối quan hệ với khách hành tiềm năng. Tư vấn cho học sinh, phụ…