Chat
Danh mục bài viết

Văn Hóa Nhật Bản

NGÀY NGHI LỄ Ở NHẬT BẢN

Người Nhật được nghỉ những ngày lễ nào? Có 15 ngày lễ được quy định bởi pháp luật Nhật Bản. Nếu như ngày lễ đó rơi vào ngày Chủ Nhật thì ngày thứ Hai kế tiếp sẽ là ngày được nghỉ bù.